2013/03/30

Jesusen biztuera, gure fedearen ardatza


Udabarriko lehenengo hilargi betea

Judeguek egiten eben lez, geuk ere Pazkoa udabarriko lehenengo hilargi beteagaz batera ospatzen dogu. Horregaitik Aste Santuko egunak aldatu egiten dira urte batetik bestera. Aste Santua, barriz, kristauontzat urteko “Aste Nagusia” dogu, aste honetan ospatzen doguzalako gure kristau fedeko misteriorik garrantzitsuenak: Jesusen Nekaldi, Heriotz eta Berbizkundea.

“Jesusek argi eta garbi esan eutsen bere ikasleei: Berak Jerusalenera joan behar ebala eta han Legebatzarreko, abadeburu eta idazlarien aldetik neke asko eroan beharko zituala,  baita heriotza ere, eta hirugarren egunean biztu egingo zala” (Mt. 16, 21). Holan ba, Jesusen historia ez zan amaitu bariku santuan, kurutzeko heriotzean. Jainkoak biztu egin eban Jesus hilen artetik. Horregaitik, alaitasunez beterik abesten dogu Pazko aldian: Biztu da Kristo, aleluia! Guregan dago, aleluia!.

 

Jesusen biztuera hori zelan ulertu

Baina biztuera hori zelan izan zan ulertu beharko dogu. Edozelan ere, Jesusen biztuera ez zan izan Jesusen gorpua mundu honetan bizi zala eduki eban bizitzara barriro itzultzea. Ez, Jesusen biztuera   benetako berbizkundea izan zan. Jesusen biztuera kreazino barri bat izan zan, Jainko-Aitaren bitartez, jaiotza barri bat, pertsona barri bat eta mundu barri bat.

 

Jesusen biztuerea egiazko gertakizun bat da

Jesusen biztuera hau ezin daiteke egiaztatu gaurko historigileak erabilten dituen dokumentu eta tresnakin. Adibidez, argazkilari batek bere argazki-kamarakin ezin izango eban hartu gertakizun hau. Baina, halan ere, Jesusen biztuera egiazko gertakizun bat izan zan. Jerusalenen gertatu zan eta ezaugarriak oso argiak izan ziran. Adibidez, bere ikasleak, Jesus atxilotu, epaitu eta kurutzean hiltera galdu ebela ikusirik, bildurrez beterik, eskutatuta bizi ziran. Baina,  Jesus berbiztuaren experientziak eraginda, beldur barik Ebanjelioa zabaltzen hasi ziran. Horrez gainera, Pedro eta beste Hamaika apostoluen testigantzeari esker, lehenengo kristau komunitateak sortu ziran Jerusalenen.


 
Jesusen biztuera sinistea

Jesusen biztuera honek historia gainditu egiten dau, baita gure historia eraldatu ere. Horregaitik Jesusen biztuera egiazko gertakizuna izanik, fedearen bidez bakarrik onartu daiteke. Holantxe ikusi eben lehenengo kristauak eta Jesus berbiztuagaz izan zituen experientziak  kontaketa batzuen bidez azaltzen deuskuez. Kontaketak oso desbardinak dira eta gure mentalitaterako pixkat arraroak. Zergaitik? Desbardinak dira, apostolu edo talde bakoitzak Jesus berbiztuaren experientzia, bakoitzak bere erara kontatzen ebalako. Bestetik experientzia horreek azaltzea ez zan batere erraza, hain zuzen, Jesusen izatea eta egoerea gure historiatik kanpo, Jaungoikoagan dagozalako. Edozelan ere, lehenengo apostoluen prediku eta hitzaldien ardatza Jesusen biztuera izan zan eta Jesus berbiztuaren fedeagaitik emon eben martiri euren bizitza.    

 

Gure fedea Jesus berbiztuagan

Eta guk, gaurko kristauok, zer sentitzen dogu Jainkoak Jesus berbiztu dauala sinisten dogunean? Ba, Jesus berbiztuak arrazoia eukala. Izan ere, orain, Jesus berbiztuari esker, badakigu Jainkoak bizitza maite dauala. Horregaitik Jesusentzako premiazkoagoa zan gaisoen osasuna, larunbateko lege eta tradizino guztiak baino.  Orain, Jesus berbiztuari esker, badakigu Jainkoak errubako biktima guztiei justizia egiten deutsela. Horregaitik, heriotza dan lekuan, bizitza jarri daigula; gaiztakeria dan lekuan, ontasuna; guzurra dan lekuan, egia; gorrotoa dan lekuan, maitasuna. Orain, Jesus berbiztuari esker, badakigu Jainkoa mundu honetako kurutzeratuekin identifikatzen dala, inoiz ere ez borreroekin. Horregaitik hobeto ulertzen dogu zergaitik egoten zan Jesus sufritzen egozanekin eta zergaitik defendatzen zituan pobreak, gosekilak eta baztertuak, geu ere errukiorrak izan gaitezan. Jesus berbiztu dan eskero, orain badakigu betiko bizi dana eta bi edo hiru lagun bere izenean alkartzen gareanean, geure artean aurki  dagoala. Orain badakigu Jainko-Aitarenganako bidean ez gagozala bakarrik, bide honetan Jesus berbiztuak laguntzen deuskula.

Eta Jesus berbiztuagan sinisteak hauxe esan nahi dau: ez nekeak, ez injustiziak, ez minbiziak, ez infartoak, ez metraileteak, ez pekatuak, ez heriotzak ez daukela azkeneko berbea. Azkeneko berbea Jesus berbiztuak daukala, Bera dalako bizitzaren eta heriotzaren Jauna: “Neu naz berbizkundea eta bizitza; Niregan sinisten dauana, hilarren ere biziko da; eta Niregan sinistuez bizi daitena, ez da inoiz hilgo. Sinisten dozu hau?” (Jn. 11, 25).

 

Garitaonandia eta Sardui´tar Jesus  

   Begoñako Santutegiko Erretora

 

 

 

 

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina