2011/11/18

2011ko "Gazte Model Saria" Begoñazpi Ikastolan

Begoñazpi Ikastolak `Gazte Role Model Saria´emon eutsen gure inguruan eredugarri diran enpresari biri. Ondo egindako lana eta alkartasuna dira euren ezaugarrietariko batzuk. Juan Luis Arregik eta Luis de Lezamak "bihotz-bihotzez" eskertu eben saria.

Bizkeliza webgunean agertzen dan barria:

Elizbarrutiko Begoñazpi Ikastolak eratutako ekitaldira ikasleak, irakasleak eta aurreko urteetan saria irabazi ebenetariko batzuk joan ziran. Topaketan, beste behin, eragile eta ekintzaile on bi saritu ebezan eta, kasu honetan, sarituek, zuzendu eta suspertu dabezan enpresetan egin daben lan goraipagarria omendu gura izan dabe.


2011/11/16

Bidezko Merkataritzaren Bilboko IX. astea

Zer da BIDEZKO MERKATARITZA?


Ohiko merkataritzaren ALTERNATIBA bat da, Hegoaldeko produktuak Iparraldeko merkatuetara eraman nahi dituena, pertsonak eta ingurumena ERRESPETATUZ, bitartekariak kenduz eta trukerako BIDEZKO harremanak SUSTATUZ, ez dohaintzazko harremanak soilik.


Bidezko Merkataritzaren irizpideak:

Soldata eta lan-baldintza duinak
Epe luzerako harreman komertziala
Prezioaren zati bat aurretiaz ordaintzea
Ekoizleen elkarteek euren etekinen zati bat herrialdeen oinarrizko premietarako uzten dituzte
Umeen lan-esplotaziorik eza
Gizonezkoen eta andrazkoen arteko berdintasuna
Partaidetza-bidezko funtzionamendua
Errespetua ingurumenari
Kalitatezko produktuak

Bidezko Merkataritzaren Bilboko IX. astea


Kepa Mallea Olaetxea Goian Bego

"Elkar adosten dakigunean

atsegina da bizitza


Gure gatazkak bideratzeko arma onena da HITZA"

2011/11/07

«Lectio divina»

Nola lagundu Espirituari Jainkoaren Hitza bizia dakarkigun hitza izan dadin benetan guretzat? Nola egin Bibliaren irakurketa benetan espirituala?

«“Lectio divina” Jainkoaren Hitz bezala onartutako Bibliako pasarte luze nahiz laburrago bat, bakarka edota elkartean, irakurtzea da. Espirituaren moziopean garatzen da hausnarketa, otoitza eta kontenplazioa eginez».(ERROMAKO BATZORDE BIBLIKOA, a.i., III, C. 2.)


Elizak bere jatorrietatik irakurri izan du Liburu Santua fedezko jarreraz eta otoizlari senaz. Nahikoa da Lukasen Ebanjelioaren inguruan biltzen ziren elkarteei begiratzea hori egiaztatzeko: Bibliako testuak errespetuz hartzen baitzituzten, interpretatu, Jaunaren Pazkoaren argitan elkartean irakurri, arduradunak batzarburu zirela, eta beren bizitzarako irakaspenak bilatzen zituzten testu haietan.

Lectio divina» deritzanaren urratsak

Ibilbide osasungarri honi ekin aurretik, ezinbestekoa da honetaz konturatzea:

Espirituak eragiten duela Liburu Santuetan Jainkoaren Hitza aurkitzea. Saia gaitezen geure barruan antzematen, hortxe baitu bere etxea. Egin diezaiogun otoitz norberaren baitako isiltasunean edota elkarteko otoitzean. Beharbada, beste pentsamendu, nahiera, oroitzapen batzuk etorriko zaizkigu; horiek sakabanatuko gaituzte eta eraso egiten digutela sentituko dugu. «Lectio» delakoari ekin aurretik, egin dezagun kanpoko isiltasuna; horrek barruko isiltasuna egiten lagunduko digu, hau da, kezkatzen gaituenetik psikikoki urrutiratzen eta «Jainkoaren terapian» sartzen lagunduko digu.


1. Behin eta berriro irakurtzea (Jainkoari entzuten)

Lehenengo urratsa, testua behin eta berriro irakurtzea da. Arreta osoz eta errespetu erlijioso gorenaz egin behar da. Irakurketa honek galdera bati erantzun nahi dio: zer esan nahi izan zien Jainkoak, idazle santuaren bitartez, pasarte honen lehenengo hartzaileei? Erantzun egokia emateko, ezinbestekoa da testua bere testuinguruan kokatzea, bere izatasuna identifikatzea, testuak zer dioskun Jainkoaz, geure buruaz, munduaz galdetzea. Irakurketa taldean egiten bada, egoki da monitoreak aurkezpen labur eta soila egitea. Sarrera eta ohar egokiz aberastutako Biblia eduki behar dugu, gutxienez. Testura arrazoizko hurbiltze zehatz hori eginez, testua gaur egungo gure egoerara subjektibotasun handiegiz aplikatzea saihestu nahi da. Bestela, esaten ez duena esanaraziko genioke Bibliari. Testuaren jatorrizko adierak eta gaurko adierak loturik egon behar dute bata bestearekin.