2014/03/19

Garizuman sartzean

Garizuman sartzean
Pazkora begira
jarri dut burua,
Garizumak Pazkoa
bait du helburua.


Basamortu luzea
zehartzera noa
israeldar maratz
agindutako lurra
lorez den hartarantz.

Han dakusat eguzki
Kristo berpiztua
dena argiz jazten;
Garizuma bideko
lorrak gozarazten.

Hil eta Bizi Dena
handi ageri da
bihotz eta xeraz:
dezaiodan esker on,
poza adieraz.

            (Bitoriano Gandiaga)          Garizumako domeken kartel honek badauka bere haria: eskailera bat.  Igo egin behar dogu. Ibili, Pazkorako bidean gagoz.


Garizuman sartzean
Pazkora begira
jarri dut burua,
Garizumak Pazkoa
bait du helburua (Bitoriano Gandiaga).

Garizumak bateo kutsu handi bat dauka. Aldi honetako bibliaren testuek katekumeno baten bidea argitzen deuskue. Pazko gauan bateoa ospatzen dauenaren bidea gogoratzen deuskue.
Gu bateatuta gagozenez, beste irudi batzuk erabili daikeguz: ikastaro trinkoa, bateoa ospatzeko master bat, kirol proba nagusi baten aurreko kontzentrazio aldia…
Bateo urtean sartzeak, borondatez, askatasunez, Jesusen eskutik eta bere Espirituaren laguntzaz Aitaren ametsaren, asmoaren, proiektuaren, Erregetzaren alde “bustiko” garela esan gura dau.
Bateatuak ez dauz gauzok gogoratu bakarrik egin, bizitzaren uretan buru-belarri sartzen da, heriotzatik bizitzarako pausua, hau da, pazkoa emoteko.
Eleizeak ikasbide hau eskeintzen deusku Garizuman zehar. Hauts egunean hasi, eta domekaz domeka, Eguen Santuko Jaunaren Afariko Mezea ospatzeko uneraino laguntzen gaitu. Kartelean ikusi daikegunez, Hauts Egunetik Erramu Domekaraino irakurgaiak eta irudiak bide hau erakusten deuskue.


Master hau gainditzeko hiru ebaluazio puntu:
Garizumea

40 egun Pazko bidean
Jesusen eskutik:

Berba hutsetatik Jaunaren Berbea entzutera
Indiferentziatik alkartasuna bizitzera
(Baraua, neurriz bizi, banka etikoa, limosnea…)
Indarkeriatik adiskidetzera.
penitentziaren sakramentua ospatu…)

 
Arratia pastoral barrutiaren webgunetik hartuta