2011/09/30

Bibliako kanona (Wikipediarako idatzitako artikulua)

1.- Zer da Bibliaren Kanona?


Bibliako kanona Biblia osatzen duten liburuen zerrenda ofiziala da.


 2.- Zer dira liburu "Protokanonikoak", "Deuterokanonikoak" eta "Apokrifoak"?
Protokanonikoak: inoiz ez da ipini zalantzetan euren kanonizidadea.

Deuterokanonikoak: inoiz egon dira zalantzak, baina azkenik Elizak Kanonean sartu ditu. Protestanteek ez.

Itun Zaharrean: grekoz idatzitako liburuak: Tobias, Judit, 1 eta 2 Makabearrak, Baruk, Sirazida, Jakituria eta Ester Liburuaren zati batzuk(Est 10,4-16,24) Eta Daniel liburuaren beste batzuk (Dn 3,24-90; 13-14).

Itun Barrian: Hebertarrak, Santiago, Judas, 2 Pedro, 2 y 3 Juan, Apokalipsia, y Mk 16,9-20 eta Jn 7,53-8,11.

Apokrifoak: Liburu hauen kanozidadea zalantzetan egon da batzuetan, eta azkenean ez dira Biblian sartu.

2011/09/27

Jesus Nazaretekoaren historikotasuna

Jesusen jarraitzaileen dokumentuak aparte (Itun Barriko ebanjelioak), Nazareteko Jesus aipatzen diran historialari fedegabeen dokumentuak oso gutxi dira. Nabarmenak hauexek dira:


Flavio Josefo (K.o. 38-100), historialari judua, erromatarren zerbitzura. Antzinate judua liburuan, Jesusen izena aipatzen du. "Garai horretan, Jesus bizi izan zen, gizon jakintsua, baldin eta gizon deitzerik badago (...). Gure naziokopertsona nagusiek eginiko salaketa tarteko, Pilatok gurutzean hiltzera kondenatu zuen. Baina maite zutenek ez zuten utzi." (Flavio Josefo, Antzinate judua, XVIII.liburua, 63)

Tazito (K.o. 55-120), historialari latindarra eta politikari erromatarra. "Bazebiltzan zurrumurru batzuk, Neroni Erroma erretzea egozten ziotenak. Esamesak isiltzeko, errudun batzuk aukeratu zituen, kristauak. Herriak gorroto zien. (...) Izen horren sortzailea, Kristo, Pontzio Pilato gobernadoreak kondenatu zuen hiltzera, Tibero enperadorearen agintaldian" (Tazito, Annales III, XV, 44)

Plinio Gaztea (K.o. 61-114) Gobernadore erromatarra Bitinian (egungo Turkia). 112. urtean, gutun bat idatzi zion Trajano enperadoreari, kristauekin izan behar zuen jokabideari buruz aholkua eskatzeko. Gutunean Jesus aipatzen du. "Kristauen erru bakarra hauxe zen: ohitura zutela egun jakin batean egunsentiaren aurretik elkartzea, eta, bata bestearen atzetik, Kristori kanta bat errezitatzea, Jainkoa balitz bezala" (Plinio Gaztea, Trajanori gutuna, 10,96)

http://eu.wikipedia.org/wiki/Jesus_Nazaretekoa

http://press.nationalgeographic.com/2012/09/04/in-the-footsteps-of-jesus/

http://enlacumbre2028.blogspot.com.es/2013/10/existio-realmente-jesucristo.HTML

2011/09/13

JMJ Begoñazpi Ikastolan

Abuztuaren 11tik 15era, munduko herrialde desbardinetako 76 gazte izan doguz Ikastolan. Puerto Rico, México, Uruguay, Paraguay eta Poloniatik etorritako gazteak hain zuzen ere.
Egun horreetan, Bilboko Elizbarrutiak beren beregi antolatutako kultura eta fede ekintzetan parte hartu dabe. Oso egonaldi atsegin eta interesgarria bizitzeko aukera izan dabela aitortu dabe.

Abuztuaren 15ean Madrilera joan ziran munduko gazteek Aita Santuagaz izan eben topaketan parte hartzera.

 Bizkeliza web-gunean holan argertu zan

Begoñazpik ehun gazte hartuko ditu Elizbarrutiko Egunetan

Udako egonaldia Palenquen

Ikasturtearen amaieran iragarri geuntsuenez, udan, Juan Carlos Gutierrez irakaslea eta Ainhoa García andereñoa Ecuadorreko Palenquera joan dira.


Ekintza hau “Palenque-Begoñazpi” alkarlaguntza proiektuan oinarritzen da.

Bertan lanean jardun dabelarik, hainbat esperientzia bizi izan dabez, bai Fatima eskolan, bai landetako eskoletan, bai kristau komunitateetan.

Egonaldiak hasi barri dogun ikasturterako helburuak finkatzen lagunduko deusku.

Aurrerantzean, gai honi buruzko argibide gehiago be eskainiko deutsueguz.


2011/09/08

Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa DBH 4. mailan

Begoñazpi ikastolako ikasturte honetan, 2011-2012, nobedade batzuk egongo dira. Deigarrien artean Ikasketa eta Zerbitzu Solidarioa izango da.

Ikasturte honetan dbh 4.mailako ikasleek Ikasketa eta Zerbitzu solidarioaren esperientzia eukiko dabe.

Baina zer da hau?

Alde batetik, ikastolako ardatz nagusienetariko bat baloreak lantzea da, kristau eta giza baloreak. Beste alde batetik, metodologia aldetik, argi dago metodologia aktiboagoak beharrezkoak dirala. Gure ikasleak ez datoz ikastolara datuak buruz ikastera, baizik eta hezitzaile esperientziak izatera, haiek protagonistak izanda, pertsona lez garatzeko.

Zerbikas webgunean oso ondo azaltzen da zer da Ikasketa Zerbitzu Solidarioa:Gure ikasleek Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan euren gaitasunak garatuko dabez, besteen zerbitzuan euren abileziak aplikatzen. Guzti hau eremu formal batean, heziketa formalaren barruan. Hau da, klase orduetan, helburu hezitzaile baterako, ebaluatzen "notarako"... Zerbikas webgunean oso ondo azaltzen da gideen bidez.

Zergaitik erlijio eta etika orduetan?

Irakaslegoan dagoen kartel honetan oso argi azaltzen da:2011/09/06

YOUCAT : Gazteentzako katixima

Baina, non dago Jesus? eta zure izena? eta nirea?

Erlijioaren katolikoaren Curriculum ofiziala birpasatzen ari naz.

Wordle aplikazioa erabiltzen, ondoan dozun irudia sortu jat. Polita dirudi, baina...
Deigarria da Jesus izena ez agertzea, ezta?

Ikasturte honetan 275 ikasle, gitxi gora behera, eukiko dodaz. Izen guztiak ikasten saiatuko naz. (Ez pentsa hain erreza danik, 175 egun lektiboak baino ez dodaz 275 izen horiek ikasteko, baina saiatuko naz... Ia lortzen dodan!!) Nire ustez, izen propioak ez erabiltzea oso itsusia da. Zurea ahazten bajat lagunduko deustazu, ezta?

Biblian, izen propioaren garrantzia askotan agertzen da.

"Jaio aurretik izan ninduen gogoan Jaunak,

amaren sabelean nengoela, neure izenez deitu" Isaias 49,1

Ikasturte barri on lagun !!