2012/03/21

Dbh 4.mailako etikako lanak egiteko gaiak (Etika eta Gizarte Hezkuntza)


"Herritartasunerako eta Giza Eskubideetarako Hezkuntza" ikasgaiaren edukianak kontutan harturik, hauxek dira taldeko lanak egiteko gaiak:

Bizikidetza.
 
–Norberaren nortasuna, askatasuna eta erantzukizuna.
– Adimena, sentimenduak eta emozioak.
– Pertsonen arteko harremanak komunikazio elektronikorako espazio berrietan. Bizitza pribatua eta datu pertsonalak babestea.
– Bizikidetzarako trebetasun eta jarrera sozialak. Gatazkei aurre egiterakoan indarkeria baztertzea. Aurreiritziak eta estereotipoak baztertzea. Elkarrizketa batean egon daitezkeen iritzi guztiak entzuteko ahalmena.
– Gatazka eta bitartekotza.


Parte-hartzea.

– Bizikidetza eta parte-hartze demokratikoa. Ikastetxean eta ingurune hurbilean parte hartzea: Eskola
Kontseiluetan, ikasgelako eta ikastetxeko kontseiluetan, agenda 21eko batzordeetan, eskola arteko foroetan, etab.
–Demokrazia eta parte-hartze politiko eta soziala. Esk ubide eta betebeharrak. Erakunde demokratikoak.
Nazioarteko estrategiak eta akordioak: Kyotoko Protokoloa, Agenda 21, Gizarte foroa. Asoziazionismoa,
lankidetza, GKEak.
–Ondasun komunak, natura-ondarea eta zerbitzu publ ikoak identifikatzea, errespetatzea eta zaintzea. Giza harremanak gainerako animaliekin.

Mundu askotarikoa.

– Aniztasuna, diferentzia, desberdintasuna.
– Gizarte- eta kultura-diferentziak egungo gizarteetan.
– Eskubide-berdintasuna eta aniztasuna. Herritarren aukera pertsonalak errespetatzea eta kritikoki balioestea.
– Aniztasuna: asimilazioa, aldi berean existitzea eta kulturartekotasuna. Gutxiengo etnikoak.
– Diskriminazioa: faktoreak eta zergatiak. Aurreiritzi sozialak, arrazistak, xenofoboak, sexistak eta homofoboak.
– Egungo gizarteetan aniztasuna balioestea. Jarrera etnozentrikoak, androzentrikoak, misoginoak, homofoboak eta abar baztertzea.

Generoa eta rol sozialak.

– Genero-indarkeria: tratu txar psikologikoak, fisikoak, kontrol-jokaerak.
– Etxeko lanak. Lanaren banaketa soziala eta sexuala.
– Rolak eta balioak zabaltzeko estrategia sozialak: fami liak, eskolak, publizitatea, komunikabideak, etab.
– Sexu-generoaren sistemak sorrarazitako indarkeriazko jokaerak baztertzea.
– Bizitza sostengatzeko lanetan gizonezkoek eta emakumezkoek duten erantzukizun banatuarekiko jarrera
positiboa eta aktiboa sortzea.

Demokraziarako aurrerapausoa.

– Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsala, Haurren Eskubideei Buruzko Konbentzioa, nazioarteko itunak eta hitzarmenak. Giza Eskubideak eta jardun judicial arrunten eta nazioarteko auzitegien jarduera urratzea gaitzestea. Giza Eskubideak bukatu gabeko lorpen historikotzat jotzea.
– Erakunde demokratikoak eta herritar-eskubideak: euskal erakunde autonomoak. Konstituzioa. Europa
eraikitzea.
– Herritartasun globalaren kontzeptua: politikoa, zibila eta soziala.
– Globalizazioa eta herritartasuna. Herritartasun ezkutuak eta pobrezia: emakumezkoak, «paper-gabeak»,
langabetuak, etab.
– Herritar-eskubideak eta -betebeharrak.
– Garapen iraunkorra: demokraziaren eremu berria. Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen Estrategia
2002-2020 eta Agenda 21.
– Herritartasun globala. Giza garapen iraunkorra. Lankidetza. Giza Eskubideen defentsaren alde borrokatzen duten mugimenduak.
– Berdintasuna balioestea, benetako demokraziarako, garapenerako eta bakerako nahitaezko baldintza
baita.
– Giza Eskubideen zapalketa-egoerak zuritzeko ahalegin oro baztertzea.

iruzkinik ez:

Argitaratu iruzkina